Samet ÇELİKBIÇAK

Samet ÇELİKBIÇAK

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

Yazılımcılar için faydalı web siteleri

Jul 26, 20211 min read

Merhaba, Bu yazımda kendi kullandığım ve sizler içinde faydalı olacağını düşündüğüm birkaç web sitesini paylaşacağım. Git Command Explorer Bu interaktif site ile yapmak istediğiniz git işlemlerini seçiyorsunuz ve sizin için gerekli olan komutları haz...

Yazılımcılar için faydalı web siteleri
Angular ile Storage Servis hazırlama ve kullanma
iTerm2, zsh ve zsh-autosuggestions kullanımı
GitHub Action ile README güncelleme
Angular i18n için ngx-translate kullanımı
Angular custom directive