Angular extension method kullanımı

Angular extension method kullanımı

Merhaba,

Uzun bir zaman sonra yeniden blog yazmaya başladım ve bunu yeni keşfettiğim hashnode platformu üzerinden yapıyorum. Bu yazımda bir Angular projesi içinde extension method kullanımına bakacağız. Örnek olarak string, number, date ve boolean tipleri için extension hazırlayıp kullanımını ele alacağız.

Öncelikle projemiz içinde bir extensions klasörü oluşturalım ve ilgili tipler için hazırlayacağımız methodları buraya ekleyelim.

İlk olarak string tipi için toCamelCase() , toPascalCase() ve toCapitalizeFirstLetter() methodlarını hazırlayalım. Aşağıda tanımları bulabilirsiniz.

//string.extensions.ts
declare global {
 interface String {
  toCamelCase(): string;
  toPascalCase(): string;
  toCapitalizeFirstLetter(): string;
 }
}

String.prototype.toCamelCase = function(): string {
 return this.replace(/(?:^\w|[A-Z]|-|\b\w)/g, (character, index) =>
  index === 0 ? character.toLocaleLowerCase() : character.toLocaleUpperCase()
 );
};

String.prototype.toPascalCase = function(): string {
 return this.replace(/(?:^\w|[A-Z]|-|\b\w)/g, firstCharacter =>
  firstCharacter.toLocaleUpperCase()
 );
};

String.prototype.toCapitalizeFirstLetter = function(): string {
 return this.charAt(0).toLocaleUpperCase() + this.slice(1);
};

export {};

Şimdi de number tipi için isNAN() methodunu yazalım. Aşağıda tanımı bulabilirsiniz.

//number.extensions.ts
declare global {
 interface Number {
  isNAN(): boolean;
 }
}

Number.prototype.isNAN = function(): boolean {
 return isNaN(this);
};

export {};

Şuan string ve number tipleri için methodlarımız hazır. Şimdi sırada date tipi için yazacağımız toStringFormat() methodu var. Tanımı aşağıdaki gibidir.

//date.extensions.ts
declare global {
 interface Date {
  toStringFormat(): string;
 }
}

Date.prototype.toStringFormat = function(): string {
 return this.toISOString().substring(0, 10);
};

export {};

Son olarak boolean tipi içinde not() methodunu ekleyelim. Dosyamız aşağıdaki gibi olacaktır.

//boolean.extensions.ts
declare global {
 interface Boolean {
  not(): boolean;
 }
}

Boolean.prototype.not = function(): boolean {
 return !this;
};

export {};

Artık tüm tipler için methodlarımız hazır olduğunda göre şimdi onları kullanma zamanı. Tek tek extension dosyalarını kullanmak yerine onları extension klasörü altında tanımlı bir index.ts dosyası içine alalım ve o şekilde proje genelinde erişim için main.ts içinde import edelim.

//index.ts
import "./boolean.extensions";
import "./date.extensions";
import "./number.extensions";
import "./string.extensions";

Bu index.ts dosyamız sayesinde tüm extension tanımlarımızı main.ts dosyasında import ettikten sonra artık kullanımına geçebiliriz. Proje içinde ister html ister ts tarafında extension methodlarımızı kullanabiliriz. Örnek kullanıma ait projeyi aşağıdaki stackblitz linki üzerinden erişebiliriniz.

Tabiki bu tarz bir extension yazımına ihtiyaç duymamız durumunda bazı durumları da göz önüne almamız gerekmekte. Örneğin JavaScript içinde yazdığımız extension method isminde bir method gelebilir veya bir kütüphane içinde bu tarz biz extension yazıyorsak başkasının yazdığını methodları ezebiliriz.

Proje